[High Weapon Box] Устаревший листинг дропа. • Имя вашего персонажа: aap4u
  Дата обнаружения ошибки: 1.10.2015
  Описание самой ошибки:
  Устаревший листинг дропа c [roitem=12623:p3i7dcab]High Weapons Box[/roitem:p3i7dcab] (IG_Advanced_Weapons_Box)

  ! // Advanced Weapons Box
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1130,2 // Nagan
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1131,7 // Ice_Falchon
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1132,1 // Edge
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1133,7 // Fire_Brand
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1134,7 // Caesar's Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1135,7 // Cutlas
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1136,7 // Solar_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1137,2 // Excalibur
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1138,7 // Mysteltainn
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1139,7 // Tirfing
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1140,7 // Byeollungum
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1141,7 // Immaterial_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1148,7 // Star_Dust_Blade
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1164,7 // Muramasa
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1165,2 // Masamune
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1166,7 // Dragon_Slayer
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1167,7 // Schweizersabel
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1168,7 // Zweihander
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1169,2 // Executioner
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1170,7 // Katzbalger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1171,7 // Zweihander_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1175,2 // Altas_Weapon
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1176,7 // Muscle_Cutter
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1178,7 // Schweizersabel_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1179,2 // Executioner__
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1180,7 // Dragon_Slayer_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1181,7 // Tae_Goo_Lyeon
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1182,7 // Bloody_Eater
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1185,1 // Violet_Fear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1186,1 // Death_Guidance
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1188,7 // Veteran_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1189,5 // Krasnaya
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1196,2 // Chrome_Metal_Two-Hand_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1223,2 // Forturn_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1224,4 // Sword_Breaker
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1227,5 // Weeder_Knife
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1228,2 // Combat_Knife
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1229,5 // Kitchen_Knife
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1230,1 // Ice_Pick
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1231,1 // Bazerald
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1232,5 // Assasin_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1233,5 // Exorciser
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1234,2 // Moonlight_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1235,5 // Azoth
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1236,5 // Sucsamad
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1237,5 // Grimtooth
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1240,5 // Princess_Knife
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1241,5 // Cursed_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1242,5 // Counter_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1244,5 // Holy_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1261,1 // Infiltrator
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1263,5 // Unholy_Touch
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1265,2 // Bloody_Roar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1266,1 // Infiltrator_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1268,2 // Wild_Beast_Claw
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1269,2 // Inverse_Scale
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1270,5 // Drill_Katar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1271,5 // Blood_Tears
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1284,5 // Krishna
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1285,5 // Chakram
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1305,5 // Cleaver
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1311,5 // Vecer_Axe
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1363,2 // Bloody_Axe
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1364,5 // Great_Axe
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1365,5 // Sabbath
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1366,1 // Light Epsilon
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1367,5 // Slaughter
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1368,5 // Tomahawk
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1369,2 // Guillotine
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1370,1 // Doom_Slayer
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1371,1 // Doom_Slayer_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1376,1 // Heart_Breaker
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1377,1 // Hurricane_Fury
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1385,5 // Bradium_Stonehammer
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1387,2 // Giant_Axe
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1413,5 // Gungnir
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1414,5 // Gelerdria
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1415,2 // Brocca
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1416,5 // Tjungkuletti
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1418,5 // Gungnir_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1420,5 // Long_Horn
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1421,2 // Battle_Hook
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1422,1 // Hunting_Spear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1433,2 // Imperial_Spear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1466,5 // Crescent_Scythe
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1467,5 // Bill_Guisarme
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1468,5 // Zephyrus
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1469,5 // Longinus's_Spear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1470,5 // Brionac
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1471,5 // Hell_Fire
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1473,5 // Wizardy_Staff
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1474,5 // Gae_Bolg
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1477,5 // Spectral_Spear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1478,5 // Ahlspiess
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1479,5 // Spectral_Spear_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1480,5 // Gae_Bolg_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1481,5 // Zephyrus_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1484,2 // Cardo
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1523,2 // Spike
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1524,5 // Golden_Mace
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1525,5 // Long_Mace
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1527,5 // Quadrille
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1528,1 // Grand_Cross
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1538,2 // Spike_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1539,5 // Golden_Mace_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1540,1 // Grand_Cross_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1541,5 // Nemesis
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1557,5 // Book_Of_The_Apocalypse
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1558,5 // Girl's_Diary
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1559,5 // Legacy_Of_Dragon
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1561,5 // Hardcover_Book
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1562,5 // Battlefield_Textbook
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1565,1 // Ledger of Death
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1616,5 // Wing Staff
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1629,5 // Gentleman's Staff
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1631,5 // Holy_Stick
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1636,1 // Thorn_Staff
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1637,1 // Eraser
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1643,5 // Dead_Tree_Cane
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1654,2 // Mental_Stick
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1719,2 // Bow_Of_Roguemaster
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1720,2 // Bow_Of_Rudra
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1722,2 // Ballista
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1724,5 // Dragon_Wing
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1725,5 // Bow_Of_Minstrel
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1727,2 // Balistar_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1737,5 // Ixion_Wing
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1740,5 // Nepenthes_Bow
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1741,5 // Cursed_Lyre
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1745,5 // Falken_Blitz
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1813,5 // Kaiser_Knuckle
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1814,1 // Berserk
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1815,5 // Claw_Of_Garm
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1816,1 // Berserk_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1830,2 // Sura's Rampage
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1913,5 // Electronic_Guitar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1918,5 // Oriental_Lute
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1920,1 // Berserk_Guitar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1922,5 // Oriental_Lute_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1926,5 // Harp_Of_Nepenthes
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1930,2 // Green_Whistle
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1962,5 // Lariat_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1963,5 // Rapture_Rose
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1964,5 // Chemeti_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1969,5 // Blade_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1970,5 // Queen's_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1972,5 // Electric_Eel
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1973,5 // Sea_Witch_Foot
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1974,5 // Carrot_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1976,5 // Queen's_Whip_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1979,5 // Stem_Of_Nepenthes
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1984,2 // Stem_Whip
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1985,1 // Rose_Vine
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,2000,1 // Destruction_Rod
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,2001,5 // Divine_Cross
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,2004,5 // Kronos
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,2005,5 // Dea_Staff
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13046,5 // Krieg
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13047,5 // Weihna
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13061,5 // Black_Wing
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13062,1 // Ancient_Dagger
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13421,5 // Ruber
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13431,2 // Chrome_Metal_Sword
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,16000,5 // Erde
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,16001,5 // Red_Square_Bag
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,16010,5 // Red_Ether_Bag
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,18103,5 // Mystic_Bow
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1476,1 // Crescent_Scythe_
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1526,5 // Slash
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1290,1 // Agent_Katar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1291,1 // Guillotine_Katar
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1392,1 // Ygnus_Stale
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1393,1 // End_Sektura
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1435,1 // Cannon_Spear
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1584,1 // Chilly_Spell_Book
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,1659,1 // Recovery_Light
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13069,1 // Aztoe_Nail
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,13070,1 // Scarletto_Nail
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,16017,1 // Bloody_Cross
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,18109,1 // Catapult
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,18110,1 // Big_CrossBow
  ! IG_Advanced_Weapons_Box,18111,1 // Creeper_Bow
  Пруф: <!-- m --><a class="postlink" href="https://github.com/rathena/rathena/blob/master/db/re/item_misc.txt">https://github.com/rathena/rathena/blob ... m_misc.txt</a><!-- m -->