B> слотовый доспех на Ребеля с двумя бонусами (Dex от 2, Agi от 2, PerfDodge от 2 или Flee от 4)  • Куплю любой доспех на Ребеля с двумя бонусами (Dex от 2, Agi от 2, PerfDodge от 2 или Flee от 4)  • B> слотовый доспех на Ребеля с двумя бонусами (Dex от 2, Agi от 2, PerfDodge от 2 или Flee от 4)


Log in to reply